NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium poświęcone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu REK 1/2011 „Język reklamy prasowej” realizowanego pod kierownictwem dr Moniki Kostaszuk - Romanowskiej. Na seminarium prezentacji dokonali: dr Monika Kostaszuk - Romanowska, Katarzyna Wnuk, Katarzyna Harmata, Olga Żebrowska, Patrycja Seredyn, Paulina Walkiewicz

Porządek seminarium:

1.      Wprowadzenie – dr Monika Kostaszuk - Romanowska

2.      Język reklamy prasowej w biznesowych pismach branżowych - Katarzyna Wnuk

3.      Język reklamy prasowej w pismach społeczno-politycznych - Katarzyna Harmata

4.      Język reklamy prasowej w prasie młodzieżowej - Olga Żebrowska

5.      Język reklamy prasowej w pismach dla kobiet - Patrycja Seredyn

6.      Język reklamy prasowej w pismach dla mężczyzn - Paulina Walkiewicz

7.      Podsumowanie – dr Monika Kostaszuk - Romanowska

<< powrót do listy