NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu REK 1/2011 „Jzyk reklamy prasowej” realizowanego pod kierownictwem dr Moniki Kostaszuk - Romanowskiej. Na seminarium prezentacji dokonali: dr Monika Kostaszuk - Romanowska, Katarzyna Wnuk, Katarzyna Harmata, Olga ebrowska, Patrycja Seredyn, Paulina Walkiewicz

Porzdek seminarium:

1.      Wprowadzenie – dr Monika Kostaszuk - Romanowska

2.      Jzyk reklamy prasowej w biznesowych pismach branowych - Katarzyna Wnuk

3.      Jzyk reklamy prasowej w pismach spoeczno-politycznych - Katarzyna Harmata

4.      Jzyk reklamy prasowej w prasie modzieowej - Olga ebrowska

5.      Jzyk reklamy prasowej w pismach dla kobiet - Patrycja Seredyn

6.      Jzyk reklamy prasowej w pismach dla mczyzn - Paulina Walkiewicz

7.      Podsumowanie – dr Monika Kostaszuk - Romanowska

<< powrót do listy