NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium poświęcone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu REK 2/2011 „Atlas Marek”, realizowanego pod kierownictwem dr Katarzyny Liczmańskiej. Na seminarium prezentacji dokonali: dr Katarzyna Liczmańska, Aleksandra Stopczyk, Jakub Gołębiewski, Katarzyna Gorlo, Łukasz Boruń, Anna Stachyra

Porządek seminarium:

  1. Wprowadzenie – dr Katarzyna Liczmańska
  2. Strategie relacji pomiędzy markami - Aleksandra Stopczyk
  3. Funkcje marki w różnych modelach architektury - Jakub Gołębiewski
  4. Modele wizerunków marek - Katarzyna Gorlo
  5. Znaczenie marki w budowaniu relacji z klientami - Łukasz Boruń
  6. Branding a odpowiedzialność społeczna - Anna Stachyra
  7. Podsumowanie – dr Katarzyna Liczmańska
<< powrót do listy