NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu REK 2/2011 „Atlas Marek”, realizowanego pod kierownictwem dr Katarzyny Liczmaskiej. Na seminarium prezentacji dokonali: dr Katarzyna Liczmaska, Aleksandra Stopczyk, Jakub Gobiewski, Katarzyna Gorlo, ukasz Boru, Anna Stachyra

Porzdek seminarium:

  1. Wprowadzenie – dr Katarzyna Liczmaska
  2. Strategie relacji pomidzy markami - Aleksandra Stopczyk
  3. Funkcje marki w rónych modelach architektury - Jakub Gobiewski
  4. Modele wizerunków marek - Katarzyna Gorlo
  5. Znaczenie marki w budowaniu relacji z klientami - ukasz Boru
  6. Branding a odpowiedzialno spoeczna - Anna Stachyra
  7. Podsumowanie – dr Katarzyna Liczmaska
<< powrót do listy