NaukaSeminaria

Instytut Public Relations zorganizowa seminarium powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu PR 1/2011 „Marketing sponsorski”, realizowanego pod kierownictwem dr Marka Datko. Na seminarium prezentacji dokonali: dr Marek Datko, Izabela Przybysz, Wioleta Kawala, Agnieszka Sutkowska, Diana apiska, Witold Szamborski, Karol Rutkowski.

Porzdek seminarium:

1.      Wprowadzenie – dr Marek Datko

2.      Reklama jako narzdzie wspierajce sponsoring - Izabela Przybysz

3.      Wydarzenie promocyjne jako narzdzie wspierajce sponsoring - Wioleta Kawala

4.      Promocja sprzeday jako jeden z instrumentów promocji wspierajcych sponsoring - Agnieszka Sutkowska

5.      Wsparcie sponsoringu poprzez sprzeda osobist - Diana apiska

6.      Public relations jako narzdzie wspierajce sponsoring - Witold Szamborski

7.      Marketing bezporedni jako jeden z instrumentów promocji wspierajcych sponsoring -  Karol Rutkowski

8.      Podsumowanie – dr Marek Datko

<< powrót do listy