NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium poświęcone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu REK 6/2011 „Bohater w reklamie prasowej”, realizowanego pod kierownictwem dr Anny Kozłowskiej. Na seminarium prezentacji dokonali: dr Anna Kozłowska, Sandra Szymaniak, Karolina Laczycka, Marta Koczara, Ewa Dziatko, Magda Bojanowska.

Porządek seminarium:

1.      Wprowadzenie – dr Anna Kozlowska

2.      Model rodziny w reklamie prasowej: tradycja czy nowoczesność - Sandra Szymaniak

3.      Kobieta i mężczyzna w reklamie prasowej: współczesne spojrzenie na role społeczne - Karolina Laczycka

4.      Osoba znana w reklamie prasowej: funkcje społeczne osób znanych - Marta Koczara

5.      Osoba wiarygodna w reklamie prasowej: pomiędzy perswazją a manipulacją - Ewa Dziatko

6.      Wizerunek osoby starszej w reklamie prasowej: współczesne podejście do starości - Magda Bojanowska

7.      Podsumowanie – dr Anna Kozłowska

<< powrót do listy