NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu REK 6/2011 „Bohater w reklamie prasowej”, realizowanego pod kierownictwem dr Anny Kozowskiej. Na seminarium prezentacji dokonali: dr Anna Kozowska, Sandra Szymaniak, Karolina Laczycka, Marta Koczara, Ewa Dziatko, Magda Bojanowska.

Porzdek seminarium:

1.      Wprowadzenie – dr Anna Kozlowska

2.      Model rodziny w reklamie prasowej: tradycja czy nowoczesno - Sandra Szymaniak

3.      Kobieta i mczyzna w reklamie prasowej: wspóczesne spojrzenie na role spoeczne - Karolina Laczycka

4.      Osoba znana w reklamie prasowej: funkcje spoeczne osób znanych - Marta Koczara

5.      Osoba wiarygodna w reklamie prasowej: pomidzy perswazj a manipulacj - Ewa Dziatko

6.      Wizerunek osoby starszej w reklamie prasowej: wspóczesne podejcie do staroci - Magda Bojanowska

7.      Podsumowanie – dr Anna Kozowska

<< powrót do listy