NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu REK 3/2011 „Bohater w reklamie telewizyjnej”, realizowanego pod kierownictwem dr Anny Kozowskiej. Na seminarium prezentacji dokonali: dr Anna Kozowska, Micha Biernacki, Sawomir Cuper, Marta Onitzch, Alexandra Wesoowska, Marcin wietlikowski, Magda Topolska, Aleksandra Nowicka, Sawomir Szokowski, ukasz Ziarkowski.

Porzdek seminarium:

1.      Wprowadzenie – dr Anna Kozlowska

2.      Wizerunek dziecka w reklamie telewizyjnej - Micha Biernacki

3.      Wizerunek osób starszych w reklamie telewizyjnej - Sawomir Cuper

4.      Ciao w reklamie telewizyjnej - Marta Onitzch

5.      Bohater wiarygodny w reklamie telewizyjnej - Alexandra Wesoowska

6.      Zastosowanie wizerunku celebrity w reklamie telewizyjnej - Marcin wietlikowski

7.      Kontrowersyjne tematy w reklamie telewizyjnej - Magda Topolska

8.      Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej - Aleksandra Nowicka

9.      Wizerunek mczyzny w reklamie telewizyjnej - Sawomir Szokowski

10.  Personifikacja i animacja w reklamie telewizyjnej - ukasz Ziarkowski

11.  Podsumowanie – dr Anna Kozowska

<< powrót do listy