NaukaSeminaria

Instytut Public Relations zorganizowa seminarium powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu PR 2/2011 Zastosowanie MICE (Meetings, Incentives, Congresses&Events) w Polsce”, realizowanego pod kierownictwem prof. dr. hab. Adama Grzegorczyka. Na seminarium prezentacji dokonali: prof. dr hab. Adam Grzegorczyk, Marta Tratkiewicz, Aleksandra Majzner, Patrycja Narel.

Porzdek seminarium:

1.      Wprowadzenie – prof. dr hab. Adam Grzegorczyk

2.      Wykorzystanie kongresów i konferencji w dziaalnoci polskich przedsibiorstw - Marta Tratkiewicz

3.      Wykorzystanie imprez wizerunkowych w dziaalnoci polskich przedsibiorstw - Aleksandra Majzner

4.      Wykorzystanie imprez produktowych w dziaalnoci polskich przedsibiorstw - Patrycja Narel

5.      Podsumowanie - prof. dr hab. Adam Grzegorczyk

<< powrót do listy