NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium poświęcone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu REK 5/2011 „Reklama zewnętrzna” realizowanego pod kierownictwem dr. Krzysztofa Kubiaka. Na seminarium prezentacji dokonali: dr Krzysztof Kubiak, Agnieszka Witerscheim, Aleksandra Wojtasiewicz, Michał German, Agata Zwierzyńska

Porządek seminarium:

1.      Wprowadzenie – dr Krzysztof Kubiak

2.      Kreacja w reklamie zewnętrznej – Agnieszka Witerscheim

3.      Proces produkcji i ekspozycji reklamy zewnętrznej - Maciej Radziejewski

4.      Ambient Media w reklamie zewnętrznej – Aleksandra Wojtasiewicz

5.      Pomiar i wskaźniki skuteczności reklamy zewnętrznej - Michał German

6.      Metody planowania reklamy zewnętrznej - Agata Zwierzyńska

7.      Podsumowanie – dr Krzysztof Kubiak

<< powrót do listy