NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu REK 5/2011 „Reklama zewntrzna” realizowanego pod kierownictwem dr. Krzysztofa Kubiaka. Na seminarium prezentacji dokonali: dr Krzysztof Kubiak, Agnieszka Witerscheim, Aleksandra Wojtasiewicz, Micha German, Agata Zwierzyska

Porzdek seminarium:

1.      Wprowadzenie – dr Krzysztof Kubiak

2.      Kreacja w reklamie zewntrznej – Agnieszka Witerscheim

3.      Proces produkcji i ekspozycji reklamy zewntrznej - Maciej Radziejewski

4.      Ambient Media w reklamie zewntrznej – Aleksandra Wojtasiewicz

5.      Pomiar i wskaniki skutecznoci reklamy zewntrznej - Micha German

6.      Metody planowania reklamy zewntrznej - Agata Zwierzyska

7.      Podsumowanie – dr Krzysztof Kubiak

<< powrót do listy