NaukaSeminaria

Instytut Projektowania multimedialnego zorganizowa seminarium pt. "Marketing multimediów". Seminarium dotyczyo analizy rynku multimediów w Polsce i na wiecie w ujciu marketingowym. Obszary tematyczne zwizane byy z histori multimediów, rozwojem zjawiska multimediów oraz trendami technologicznymi i innowacyjnymi produktami. Seminarium byo równie prowadzone pod ktem ukazania osigni Instytutu Projektowania Multimedialnego WSP w cigu ostatnich lat oraz wskazywao kierunki dziaalnoci instytutu w najbliszej przyszoci. Prelegentem by mgr Marcin Chrzcik

<< powrót do listy