NaukaSeminaria

Instytut Projektowania multimedialnego zorganizował seminarium pt. "Marketing multimediów". Seminarium dotyczyło analizy rynku multimediów w Polsce i na świecie w ujęciu marketingowym. Obszary tematyczne związane były z historią multimediów, rozwojem zjawiska multimediów oraz trendami technologicznymi i innowacyjnymi produktami. Seminarium było również prowadzone pod kątem ukazania osiągnięć Instytutu Projektowania Multimedialnego WSP w ciągu ostatnich lat oraz wskazywało kierunki działalności instytutu w najbliższej przyszłości. Prelegentem był mgr Marcin Chrząścik

<< powrót do listy