NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium poświęcone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu REK 3/2011 „Bohater w reklamie telewizyjnej”, realizowanego pod kierownictwem dr Anny Kozłowskiej. Na seminarium prezentacji dokonali: dr Anna Kozłowska, Michał Biernacki, Sławomir Cuper, Marta Onitzch, Alexandra Wesołowska, Marcin Świetlikowski, Magda Topolska, Aleksandra Nowicka, Sławomir Szołkowski, Łukasz Ziarkowski.

 

Porządek seminarium:

1.      Wprowadzenie – dr Anna Kozłowska

2.      Wizerunek dziecka w reklamie telewizyjnej - Michał Biernacki

3.      Wizerunek osób starszych w reklamie telewizyjnej - Sławomir Cuper

4.      Ciało w reklamie telewizyjnej - Marta Onitzch

5.      Bohater wiarygodny w reklamie telewizyjnej - Alexandra Wesołowska

6.      Zastosowanie wizerunku celebrity w reklamie telewizyjnej - Marcin Świetlikowski

7.      Kontrowersyjne tematy w reklamie telewizyjnej - Magda Topolska

8.      Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej - Aleksandra Nowicka

9.      Wizerunek mężczyzny w reklamie telewizyjnej - Sławomir Szołkowski

10.  Personifikacja i animacja w reklamie telewizyjnej - Łukasz Ziarkowski

11.  Podsumowanie – dr Anna Kozłowska

<< powrót do listy