NaukaSeminaria

Instytut Zarzdzania Zasobami Ludzkimi zorganizowa seminarium powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu ZZL 1/2011 „Strategie w zarzdzaniu”, realizowanego pod kierownictwem dr. Janusza Grobickiego. Na seminarium prezentacji dokonali: dr Janusz Grobicki, Iwona Gutkowska, Monika Skotarczyk, Dorota Michalska, Mariola Sawicka, Alicja epkowska.

Porzdek seminarium:

  1. Wprowadzenie – dr Janusz Grobicki
  2. Strategie konkurencyjne w Zarzdzaniu Zasobami Ludzkimi – Iwona Gutkowska
  3. Strategie rozwoju potencjau personalnego – Monika Skotarczyk
  4. Strategie gromadzenia kapitau intelektualnego – Dorota Michalska
  5. Strategie rozwoju pracowników – Mariola Sawicka
  6. Strategie Motywowania – Alicja epkowska
  7. Podsumowanie – dr Janusz Grobicki
     
<< powrót do listy