NaukaSeminaria

Instytut Zarządzania Zasobami Ludzkimi zorganizował seminarium poświęcone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu ZZL 1/2011 „Strategie w zarządzaniu”, realizowanego pod kierownictwem dr. Janusza Grobickiego. Na seminarium prezentacji dokonali: dr Janusz Grobicki, Iwona Gutkowska, Monika Skotarczyk, Dorota Michalska, Mariola Sawicka, Alicja Łepkowska.

Porządek seminarium:

  1. Wprowadzenie – dr Janusz Grobicki
  2. Strategie konkurencyjne w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi – Iwona Gutkowska
  3. Strategie rozwoju potencjału personalnego – Monika Skotarczyk
  4. Strategie gromadzenia kapitału intelektualnego – Dorota Michalska
  5. Strategie rozwoju pracowników – Mariola Sawicka
  6. Strategie Motywowania – Alicja Łepkowska
  7. Podsumowanie – dr Janusz Grobicki
     
<< powrót do listy