NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium poświęcone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu REK 4/2011 „Reklama telewizyjna”, realizowanego pod kierownictwem dr Agnieszki Wiśniewskiej. Na seminarium prezentacji dokonali: dr Agnieszka Wiśniewska, Marcin Dłuski, Karol Kołodziejczak, Anna Oszajca, Szymon Malarecki, Agata Maraszek. 

Porządek seminarium:

1.      Wprowadzenie – dr Agnieszka Wiśniewska

2.      Proces kreacji w reklamie telewizyjnej – Marcin Dłuski

3.      Proces produkcji reklamy telewizyjnej – Karol Kołodziejczak

4.      Metody prezentacji w reklamie telewizyjnej – Anna Oszajca

5.      Pomiar i wskaźniki skuteczności telewizji – Szymon Malarecki

6.      Metody planowania mediów w reklamie telewizyjnej – Agata Maraszek

7.      Podsumowanie – dr Agnieszka Wiśniewska

<< powrót do listy