NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu REK 4/2011 „Reklama telewizyjna”, realizowanego pod kierownictwem dr Agnieszki Winiewskiej. Na seminarium prezentacji dokonali: dr Agnieszka Winiewska, Marcin Duski, Karol Koodziejczak, Anna Oszajca, Szymon Malarecki, Agata Maraszek. 

Porzdek seminarium:

1.      Wprowadzenie – dr Agnieszka Winiewska

2.      Proces kreacji w reklamie telewizyjnej – Marcin Duski

3.      Proces produkcji reklamy telewizyjnej – Karol Koodziejczak

4.      Metody prezentacji w reklamie telewizyjnej – Anna Oszajca

5.      Pomiar i wskaniki skutecznoci telewizji – Szymon Malarecki

6.      Metody planowania mediów w reklamie telewizyjnej – Agata Maraszek

7.      Podsumowanie – dr Agnieszka Winiewska

<< powrót do listy