NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu realizowanego dla celów rozprawy doktorskiej pt. Postawy i dziaania firm spoecznie odpowiedzialnych wobec osób niepenosprawnych. Na seminarium prezentacji dokonaa mgr Dagmara Lustyk, wprowadzenie i podsumowanie przygotowa prof. dr hab. Adam Grzegorczyk.

Porzdek seminarium

1.      Wprowadzenie  - prof. dr hab. Adam Grzegorczyk

2.      Postawy i dziaania firm spoecznie odpowiedzialnych wobec osób niepenosprawnych – Dagmara Lustyk

3.      Podsumowanie - prof. dr hab. Adam Grzegorczyk

<< powrót do listy