NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium poświęcone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu realizowanego dla celów rozprawy doktorskiej pt. Postawy i działania firm społecznie odpowiedzialnych wobec osób niepełnosprawnych. Na seminarium prezentacji dokonała mgr Dagmara Lustyk, wprowadzenie i podsumowanie przygotował prof. dr hab. Adam Grzegorczyk.

Porządek seminarium

1.      Wprowadzenie  - prof. dr hab. Adam Grzegorczyk

2.      Postawy i działania firm społecznie odpowiedzialnych wobec osób niepełnosprawnych – Dagmara Lustyk

3.      Podsumowanie - prof. dr hab. Adam Grzegorczyk

<< powrót do listy