NaukaSeminaria

Instytut Zarządzania Zasobami Ludzkimi zorganizował seminarium pt. „E-praca jako nowa forma zatrudnienia , aspekty ekonomiczne, społeczne i kulturowe”, poświęcone prezentacji ustaleń badawczych zespołu pod kierownictwem prof. nadzw. Jerzego Zawiszy.

<< powrót do listy