NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium pt. „Jzyk w telewizyjnym spocie reklamowym”, powicone prezentacji ustale badawczych zespou pod kierownictwem dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej.

<< powrót do listy