NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium pt. „Wizerunek polskiego Public Relations”, powicone prezentacji ustale badawczych zespou pod kierownictwem dr. Krzysztofa Kubiaka.

<< powrót do listy