NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium pt. Typografia jako ródo inspiracji nonik komunikacji wizualnej w reklamach prasowych”, powicone prezentacji ustale badawczych zespou pod kierownictwem prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Trusza.

<< powrót do listy