NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium pt. Fund raising w dziaalnoci organizacji spoecznych”, powicone prezentacji ustale badawczych zespou pod kierownictwem prof. nadzw. dr. hab. Adama  Grzegorczyka.

<< powrót do listy