NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizował seminarium pt. Nowy marketing w Internecie”, poświęcone prezentacji metodyki planowanych badań zespołu pod kierownictwem dr.  Tomasza Olczyka.

<< powrót do listy