NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium pt. Nowy marketing w Internecie”, powicone prezentacji metodyki planowanych bada zespou pod kierownictwem dr.  Tomasza Olczyka.

<< powrót do listy