NaukaSeminaria

Instytut Zarzdzania Zasobami Ludzkimi zorganizowa seminarium pt. „E-praca jako nowa forma zatrudnienia, aspekty ekonomiczne, spoeczne i kulturowe”, powicone prezentacji metodyki planowanych bada zespou pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. Jerzego Zawiszy.

<< powrót do listy