NaukaSeminaria

Instytut Zarządzania Zasobami Ludzkimi zorganizował seminarium pt. „E-praca jako nowa forma zatrudnienia, aspekty ekonomiczne, społeczne i kulturowe”, poświęcone prezentacji metodyki planowanych badań zespołu pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. Jerzego Zawiszy.

<< powrót do listy