NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium pt. „Sownik poj Public Relations”, powicone prezentacji metodyki planowanych bada zespou pod kierownictwem dr.  Jarosawa Gdaskiego.

<< powrót do listy