NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium pt. Jzyk w telewizyjnym spocie reklamowym”, powicone prezentacji metodyki planowanych bada zespou pod kierownictwem dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej.

<< powrót do listy