NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium pt. „Marketing wydarze specjalnych”, powicone prezentacji metodyki planowanych bada zespou pod kierownictwem dr. Janusza Grobickiego.

<< powrót do listy