NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium pt. „Instrumenty wizerunkowe stosowane w dziaalnoci organów wadzy publicznej i samorzdu terytorialnego”, powicone prezentacji ustale badawczych zespou pod kierownictwem dr. Krzysztofa Szlubowskiego.

<< powrót do listy