NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium pt. Instrumenty media relations w dziaalnoci organizacji politycznych, powicone prezentacji ustale badawczych zespou pod kierownictwem dr. Tomasza Olczyka.

<< powrót do listy