NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizował seminarium pt. Instrumenty media relations stosowane w organizacjach NGO", poświęcone prezentacji ustaleń badawczych zespołu pod kierownictwem dr. Krzysztofa Kubiaka.

<< powrót do listy