NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium pt. Instrumenty media relations stosowane w organizacjach NGO", powicone prezentacji ustale badawczych zespou pod kierownictwem dr. Krzysztofa Kubiaka.

<< powrót do listy