NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizował seminarium pt. „Struktura i działalność domów mediowych”, poświęcone prezentacji ustaleń badawczych zespołu pod kierownictwem dr. Krzysztofa Kubiaka.

<< powrót do listy