NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium pt. „Spoeczno wokó marki. Analiza przypadków”. Seminarium poprowadzia dr Agnieszka Winiewska.

<< powrót do listy