NaukaSeminaria

Instytut Zarządzania Zasobami Ludzkimi zorganizował seminarium pt. „Rachunkowość zasobów ludzkich. Efektywność inwestowania w kapitał ludzki”. Seminarium poprowadził mgr Jarosław Godyń.

<< powrót do listy