NaukaSeminaria

Instytut Zarzdzania Zasobami Ludzkimi zorganizowa seminarium pt. „Rónice systemowe w kierowaniu wedug podziaów generacyjnych”. Seminarium poprowadzi mgr Adam Strzelecki.

<< powrót do listy