NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizował seminarium pt. Język w reklamie telewizyjnej”, poświęcone prezentacji ustaleń badawczych zespołu pod kierownictwem dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej.

<< powrót do listy