NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium pt. Jzyk w reklamie telewizyjnej”, powicone prezentacji ustale badawczych zespou pod kierownictwem dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej.

<< powrót do listy