NaukaSeminaria

Instytut Zarządzania Zasobami Ludzkimi zorganizował seminarium pt. „Metody motywowania i wynagradzania pracowników”. Seminarium poprowadził dr Tadeusz Ogrzebacz.

<< powrót do listy