NaukaSeminaria

Instytut Zarzdzania Zasobami Ludzkimi zorganizowa seminarium pt. „Metody motywowania i wynagradzania pracowników”. Seminarium poprowadzi dr Tadeusz Ogrzebacz.

<< powrót do listy