NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium pt. „Budowanie spoecznoci wokó marki jako efekt zarzdzania relacjami z klientami”. Seminarium poprowadzia dr Agnieszka Winiewska.

<< powrót do listy