NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium pt. „Zarzdzanie kapitaem spoecznym w dobie kryzysu”. Seminarium poprowadzi prof. nadzw. dr hab. Adam  Grzegorczyk.

<< powrót do listy