NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium pt. „Mediatyzacja polityki i reklama polityczna”. Seminarium poprowadzi dr Tomasz Olczyk.

<< powrót do listy