NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium pt. „Kulturowe uwarunkowania reklamy spoecznej”. Seminarium poprowadzia dr Monika Kostaszuk-Romanowska.

<< powrót do listy