NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium pt. „Centrum handlowe jako instytucja manipulujca wraeniami”. Seminarium poprowadzi mgr Krzysztof. Kubiak.

<< powrót do listy