NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowaseminarium naukowe powicone prezentacji zaoe projektu badawczego zatytuowanego: "Wykorzystanie portali spoecznociowych w komunikacji e-PR", realizowanego pod kierownictwem dr. Krzysztofa Kubiaka.

Porzdek seminarium:

 1. Agata Malinowska - Wykorzystanie portali spoecznociowych w komunikacji e-PR wród agencji interaktywnych
 2. Alicja Spkowska - Wykorzystanie portali spoecznociowych w komunikacji e-PR w sektorze salonów kosmetycznych
 3. Pawe Zabocki  - Wykorzystanie portali spoecznociowych w komunikacji e-PR przez
 4. polityków
 5. Natalia Bucholz -  Wykorzystanie portali spoecznociowych w komunikacji e-PR w sektorze sportów deskowych
 6. Gracjana Baos -  Wykorzystanie portali spoecznociowych w komunikacji e-PR w sektorze modowym
 7. Jagoda Tyborska -  Wykorzystanie portali spoecznociowych w komunikacji e-PR w sektorze motoryzacyjnym
 8. Malwina Iwanowicz  - Wykorzystanie portali spoecznociowych w komunikacji e-PR wród agencji  eventowych
 9. Martyna Woniak  - Wykorzystanie portali spoecznociowych w komunikacji e-PR w sektorze finansowym
 10. Olga Substyk  - Wykorzystanie portali spoecznociowych w komunikacji e-PR w sektorze 
 11. telekomunikacyjnym
 12. Tomasz Kaftan - Wykorzystanie portali spoecznociowych w komunikacji e-PR w sektorze klubów fitness
 13. Mateusz Cielak  - Wykorzystanie portali spoecznociowych w komunikacji e-PR w sektorze kultura/sztuka
<< powrót do listy