NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji raportu badawczego w ramach projektu „Big data w e-commerce”, realizowanego pod kierownictwem dr hab. Edwarda Markowskiego.

<< powrót do listy