NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji raportu badawczego w ramach projektu "PR-fakty i mity" realizowanego pod kierownictwem dr. Krzysztofa Kubiaka.
 

Porzdek seminarium:

  • Metodyka badania - Krzysztof Kubiak
  • Media relations - Paula Mdrzykowska
  • Interactive PR - Pamela Magierowska
  • Sponsoring - Ewelina Puawska
  • Zarzdzanie kryzysowe - Julita Zawadzka
  • Eventy - Wioleta Przybysz
  • Corporate Identity - Mateusz Korga
  • Product Placement - Katarzyna Blichewicz
  • CSR - Milena Sztylko
<< powrót do listy