NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji raportu badawczego w ramach projektu „Lojalno konsumentów jako inwestycja”, realizowanego pod kierownictwem dr Agnieszki Winiewskiej.
Na seminarium prezentacji dokonali: A.Winiewska, M. Dudko, O. Borkowska, D. Zajczkowska, E. Kurowska

Porzdek seminarium:

  1. dr Agnieszka Winiewska – Inwestycyjny charakter lojalnoci konsumentów
  2. Magdalena Dudko - Metody i narzdzia budowania lojalnoci konsumenckiej
  3. Oktawia Borkowska - Wykorzystanie social mediów w budowaniu lojalnoci konsumentów
  4. Dorota Zajczkowska - Mierniki skutecznoci i efektywnoci inwestycji w lojalno konsumenck
  5. Ewelina Kurowska - Zarzdzanie portfelem klientów
<< powrót do listy