NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Strategiczne znaczenie wpływu konwergencji mediów na budowanie wizerunku instytucji bankowych”, realizowanego pod kierownictwem dr. Janusza Grobickiego.

Porządek seminarium:

  1. dr Janusz Grobicki - Wpływ konwergencji mediów na budowanie wizerunku instytucji bankowych
  2. Jasiński Michał - Konwergencja mwdiów i wielokanałowych usług finansowych a strategie marketingowe banków
  3. Kobierska Diana - PR mobilnych usług finansowych w kształtowaniu lojalności konsumenckiej
  4. Snopkowska Anna - Konwergencja mwdiów i wielokanałowych usług finansowych a strategie banków w zakresie PR
  5. Wykpisz Michał - Oczekiwania klientów w zakresie konwergencji mediów i wielokanałowych usług finansowych
  6. Bieniek Aneta - Konwergencja mediów i mobilnych usług finansowych a strategia planowania mediów
     
<< powrót do listy