NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Strategiczne znaczenie wpywu konwergencji mediów na budowanie wizerunku instytucji bankowych”, realizowanego pod kierownictwem dr. Janusza Grobickiego.

Porzdek seminarium:

  1. dr Janusz Grobicki - Wpyw konwergencji mediów na budowanie wizerunku instytucji bankowych
  2. Jasiski Micha - Konwergencja mwdiów i wielokanaowych usug finansowych a strategie marketingowe banków
  3. Kobierska Diana - PR mobilnych usug finansowych w ksztatowaniu lojalnoci konsumenckiej
  4. Snopkowska Anna - Konwergencja mwdiów i wielokanaowych usug finansowych a strategie banków w zakresie PR
  5. Wykpisz Micha - Oczekiwania klientów w zakresie konwergencji mediów i wielokanaowych usug finansowych
  6. Bieniek Aneta - Konwergencja mediów i mobilnych usug finansowych a strategia planowania mediów
     
<< powrót do listy