NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Lojalno konsumentów jako inwestycja”, realizowanego pod kierownictwem dr Agnieszki Winiewskiej
 

Porzdek seminarium:

  1. dr Agnieszka Winiewska – Inwestycyjny charakter lojalnoci konsumentów
  2. Kanowski Krzysztof - Cele inwestycji w  lojalno konsumenck
  3. Dudko Magdalena - Metody i narzdzia budowania lojalnoci konsumenckiej 
  4. Oktawia Borkowska - Wykorzystanie social mediów w budowaniu lojalnoci konsumentów
  5. Kopaa Judyta - Inwestycje w lojalno jako proces decyzyjny przedsibiorstwa  
  6. Zajczkowska Dorota - Mierniki skutecznoci i efektywnoci inwestycji w lojalno konsumenck
  7. Kurowska Ewelina - Zarzdzanie portfelem klientów 
     
<< powrót do listy