NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Public Relations zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu "Model Rossitera i Percy’ego - weryfikacja zaoe", realizowanego pod kierownictwem prof. dr hab. Adama Grzegorczyka.

Porzdek seminarium:

  1. prof. dr hab. Adam Grzegorczyk  - Model Rossitera i Percy’ego - zaoenia
  2. Komorek Karolina - Model Rossitera i Percy’ego: weryfikacja zaoe dla wybranych kategorii produktowych (kosmetyki luksusowe, modna odzie perfumy i biuteria)
  3. Sosnowska Dominika - Model Rossitera i Percy’ego: weryfikacja zaoe dla wybranych kategorii produktowych (piwo, kawa, sodycze)
  4. Zajkowska Marzena - Model Rossitera i Percy’ego: weryfikacja zaoe dla wybranych kategorii produktowych (samochody, usugi finansowe)
     
<< powrót do listy