NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji wyników bada w ramach projektu „Strategie lojalnoci konsumenckiej”, realizowanego pod kierownictwem dr A. Winiewskiej.
Na seminarium prezentacji  dokonali: dr A. Winiewska, D. wito, A. Krawczyk, D. Pluta, M. Badowska

Porzdek seminarium:

  1. dr Agnieszka Winiewska - Strategie lojalnoci konsumenckiej
  2. Dorota wito – Strategie lojalnoci konsumenckiej na rynków kosmetyków pielgnacyjnych
  3. Aleksandra Krawczyk - Strategie lojalnoci konsumenckiej n arynku kosmetyków kolorowych
  4. Dawid Pluta - – Strategie lojalnoci konsumenckiej na rynku piwa
  5. Michalina Badowska - – Strategie lojalnoci konsumenckiej na rynku RTV/AGD
     
<< powrót do listy