NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Merchandising jako narzdzie marketingu” realizowanego pod kierownictwem prof. A. Grzegorczyka.
Na seminarium prezentacji  dokonali: prof. A. Grzegorczyk, K. Marsza, . Szymborski, A. Wdowicz, E. Jachowicz, M. Zalewska, M. Wawrzyska, E. Florkiewicz

Porzdek seminarium:

  1. prof. Adam Grzegorczyk - Merchandising
  2. Karolina Marsza - Kierowanie ruchem klienta
  3. ukasz Szymborski - Rozmieszczenie i ekspozycja towaru
  4. Aleksandra Wdowicz –  Zagospodarowanie powierzchni sklepu
  5. Ewelina Jachowicz – Visual merchandising
  6. Martyna Zalewska – Merchandising sensoryczny
  7. Milena Wawrzyska – Merchandising producenta
  8. Ewelina Florkiewicz – Brand merchandising

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: dr K. Kubiak, dr A. Kozowska, dr J. Grobicki, mgr M. Chrzcik, dr A. Winiewska, dr P. Lewicki
 

<< powrót do listy