NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Strategie lojalnoci konsumenckiej”, realizowanego pod kierownictwem dr A. Winiewskiej.
Na seminarium prezentacji  dokonali: dr A. Winiewska, D. wito, A. Krawczyk, D. Pluta, M. Badowska

Porzdek seminarium:

  1. dr Agnieszka Winiewska - Strategie lojalnoci konsumenckiej
  2. Dorota wito – Strategie lojalnoci konsumenckiej w odniesieniu do produktów zwizanych z niskim zaangaowaniem zakupowym i racjonalnymi kryteriami zakupowymi
  3. Aleksandra Krawczyk - Strategie lojalnoci konsumenckiej w odniesieniu do produktów zwizanych z wysokim zaangaowaniem zakupowym i emocjonalnymi kryteriami zakupowymi
  4. Dawid Pluta - – Strategie lojalnoci konsumenckiej w odniesieniu do produktów zwizanych z niskim zaangaowaniem zakupowym i emocjonalnymi kryteriami zakupowymi
  5. Michalina Badowska - – Strategie lojalnoci konsumenckiej w odniesieniu do produktów zwizanych z wysokim zaangaowaniem zakupowym i racjonalnymi kryteriami zakupowymi

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: dr K. Kubiak, dr A. Kozowska, dr J. Grobicki, mgr M. Chrzcik, mgr. A. Kochaniec, prof. A. Grzegorczyk, mgr T. Kuligowska
 

<< powrót do listy