NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Strategie lojalności konsumenckiej”, realizowanego pod kierownictwem dr A. Wiśniewskiej.
Na seminarium prezentacji  dokonali: dr A. Wiśniewska, D. Świtoń, A. Krawczyk, D. Pluta, M. Badowska

Porządek seminarium:

  1. dr Agnieszka Wiśniewska - Strategie lojalności konsumenckiej
  2. Dorota Świtoń – Strategie lojalności konsumenckiej w odniesieniu do produktów związanych z niskim zaangażowaniem zakupowym i racjonalnymi kryteriami zakupowymi
  3. Aleksandra Krawczyk - Strategie lojalności konsumenckiej w odniesieniu do produktów związanych z wysokim zaangażowaniem zakupowym i emocjonalnymi kryteriami zakupowymi
  4. Dawid Pluta - – Strategie lojalności konsumenckiej w odniesieniu do produktów związanych z niskim zaangażowaniem zakupowym i emocjonalnymi kryteriami zakupowymi
  5. Michalina Badowska - – Strategie lojalności konsumenckiej w odniesieniu do produktów związanych z wysokim zaangażowaniem zakupowym i racjonalnymi kryteriami zakupowymi

Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: dr K. Kubiak, dr A. Kozłowska, dr J. Grobicki, mgr M. Chrząścik, mgr. A. Kochaniec, prof. A. Grzegorczyk, mgr T. Kuligowska
 

<< powrót do listy