NaukaSeminaria

Instytut Projektowania Multimedialnego zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Zarzdzanie produkcj procesów multimedialnych”, realizowanego pod kierownictwem mgr. M. Chrzcika
Na seminarium prezentacji  dokonali: mgr M. Chrzcik, M. Kasperowicz, D. Wojtas, T. Skoniecki, E. Bbol, J. Brzozowski
 

Porzdek seminarium:

  1. mgr Marcin Chrzcik - Zarzdzanie produkcj procesów multimedialnych
  2. Micha Kasperowicz – Banery internetowe jako narzdzie wizerunkowe wykorzystywane przez przedsibiorstwa.
  3. Dominika Wojtas – Produkcja przekazów multimedialnych w obszarze ambient media.
  4. Tomasz Skoniecki – Zarzdzanie produkcj wizerunkowych prezentacji multimedialnych.
  5. Emilia Bbol – Zarzdzanie produkcj przekazów multimedialnych dedykowanych mediom spoecznociowym.
  6. Jakub Brzozowski - Zarzdzanie produkcj filmów reklamowych.

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: dr A. Winiewska, dr J. Grobicki, dr A. Kozowska, prof. A. Grzegorczyk, dr K. Kubiak, dr P. Lewicki
 

<< powrót do listy