NaukaSeminaria

Instytut Projektowania Multimedialnego zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Zarządzanie produkcją procesów multimedialnych”, realizowanego pod kierownictwem mgr. M. Chrząścika
Na seminarium prezentacji  dokonali: mgr M. Chrząścik, M. Kasperowicz, D. Wojtas, T. Skoniecki, E. Bąbol, J. Brzozowski
 

Porządek seminarium:

  1. mgr Marcin Chrząścik - Zarządzanie produkcją procesów multimedialnych
  2. Michał Kasperowicz – Banery internetowe jako narzędzie wizerunkowe wykorzystywane przez przedsiębiorstwa.
  3. Dominika Wojtas – Produkcja przekazów multimedialnych w obszarze ambient media.
  4. Tomasz Skoniecki – Zarządzanie produkcją wizerunkowych prezentacji multimedialnych.
  5. Emilia Bąbol – Zarządzanie produkcją przekazów multimedialnych dedykowanych mediom społecznościowym.
  6. Jakub Brzozowski - Zarządzanie produkcją filmów reklamowych.

Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: dr A. Wiśniewska, dr J. Grobicki, dr A. Kozłowska, prof. A. Grzegorczyk, dr K. Kubiak, dr P. Lewicki
 

<< powrót do listy