NaukaSeminaria

Instytut Public Relations zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Employer Branding”, realizowanego pod kierownictwem dr. K. Kubiaka
Na seminarium prezentacji  dokonali: dr K. Kubiak, I. Miazga, E. Krystosik, E, Stanisawska, K. Zajc, S. Stach, A. Szczsna

Porzdek seminarium:

  1. dr Krzysztof Kubiak - Employer Branding
  2. Iza Miazga - Komunikacja wewntrzna jako narzdzie EB
  3. Eliza Krystosik - Planowanie dziaa EB
  4. Ewelina Stanisawska - Systemy motywacyjne i zarzdzanie godnociowe jako narzdzia EB
  5. Krzysztof Zajc - Marketing rekrutacyjny jako narzdzie EB
  6. Sonia Stach - Kampanie wizerunkowe jako narzdzie EB
  7. Aleksandra Szczsna - Ewaluacja dziaa EB


Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: dr A. Winiewska, dr J. Grobicki
 

<< powrót do listy