NaukaSeminaria

Instytut Public Relations zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Employer Branding”, realizowanego pod kierownictwem dr. K. Kubiaka
Na seminarium prezentacji  dokonali: dr K. Kubiak, I. Miazga, E. Krystosik, E, Stanisławska, K. Zając, S. Stach, A. Szczęsna

Porządek seminarium:

  1. dr Krzysztof Kubiak - Employer Branding
  2. Iza Miazga - Komunikacja wewnętrzna jako narzędzie EB
  3. Eliza Krystosik - Planowanie działań EB
  4. Ewelina Stanisławska - Systemy motywacyjne i zarządzanie godnościowe jako narzędzia EB
  5. Krzysztof Zając - Marketing rekrutacyjny jako narzędzie EB
  6. Sonia Stach - Kampanie wizerunkowe jako narzędzie EB
  7. Aleksandra Szczęsna - Ewaluacja działań EB


Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: dr A. Wiśniewska, dr J. Grobicki
 

<< powrót do listy