NaukaSeminaria

Instytut Public Relations zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Architektura informacyjna przedsiębiorstwa”, realizowanego pod kierownictwem dr. J. Grobickiego.
Na seminarium prezentacji  dokonali: dr J. Grobicki, A. Kornasiewicz, A. Sikora, M. Krupka-Kurtyka, M. Kudela, M. Lewandowska, P. Jawoński

Porządek seminarium:

  1. dr Janusz Grobicki - Architektura informacyjna przedsiębiorstwa
  2.  Agnieszka Kornasiewicz – Polityka informacyjna a system informacyjno-informatyczny i organizacyjny w przedsiębiorstwie
  3. Aleksandra Sikora – Informacja w funkcji zarządzania, jako czynnik kształtujący politykę informacyjną organizacji
  4. Maciej Krupka-Kurtyka – Narzędzia informacyjno-informatyczne a zarządzanie informacją w organizacji
  5. Marta Kudela – Komunikacja a system informacyjno-informatyczny
  6.  Marta Lewandowska – PR w systemie informacyjnym i organizacyjnym organizacji
  7.  Piotr Jawoński - Bezpieczeństwo informacji w organizacji

Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: dr K. Kubiak, dr A. Wiśniewska, prof. A. Grzegorczyk, dr P. Lewicki, mgr M. Chrząścik
 

<< powrót do listy