NaukaSeminaria

Instytut Public Relations zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Architektura informacyjna przedsibiorstwa”, realizowanego pod kierownictwem dr. J. Grobickiego.
Na seminarium prezentacji  dokonali: dr J. Grobicki, A. Kornasiewicz, A. Sikora, M. Krupka-Kurtyka, M. Kudela, M. Lewandowska, P. Jawoski

Porzdek seminarium:

  1. dr Janusz Grobicki - Architektura informacyjna przedsibiorstwa
  2.  Agnieszka Kornasiewicz – Polityka informacyjna a system informacyjno-informatyczny i organizacyjny w przedsibiorstwie
  3. Aleksandra Sikora – Informacja w funkcji zarzdzania, jako czynnik ksztatujcy polityk informacyjn organizacji
  4. Maciej Krupka-Kurtyka – Narzdzia informacyjno-informatyczne a zarzdzanie informacj w organizacji
  5. Marta Kudela – Komunikacja a system informacyjno-informatyczny
  6.  Marta Lewandowska – PR w systemie informacyjnym i organizacyjnym organizacji
  7.  Piotr Jawoski - Bezpieczestwo informacji w organizacji

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: dr K. Kubiak, dr A. Winiewska, prof. A. Grzegorczyk, dr P. Lewicki, mgr M. Chrzcik
 

<< powrót do listy