NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Potrzeby jako system klasyfikacji modeli reklamowych”, realizowanego pod kierownictwem dr A. Kozowskiej.
Na seminarium prezentacji  dokonali: dr A. Kozowska, J. Piotrowski, O. Truszkowska, P. Milczarek, A. Krickaja, M. Karski

Porzdek seminarium:

  1. dr Anna Kozowska - Potrzeby jako system klasyfikacji modeli reklamowych
  2. Angelika Skrzypczak – Odwoanie do potrzeb przynalenoci i mioci w reklamie telewizyjnej: techniki oddziaywania.
  3. Jdrzej Piotrowski - Odwoanie do potrzeb biologicznych w reklamie telewizyjnej: techniki oddziaywania.
  4. Olga Truszkowska - Odwoanie do potrzeb bezpieczestwa w reklamie telewizyjnej: techniki oddziaywania.
  5. Paulina Milczarek - Odwoanie do potrzeb uznania i szacunku w reklamie telewizyjnej: techniki oddziaywania.
  6. Anna Krickaja - Odwoanie do potrzeb samorealizacji w reklamie telewizyjnej: techniki oddziaywania.
  7. Micha Karski - Odwoanie do potrzeb poznania, estetyki i transcendencji w reklamie telewizyjnej: techniki oddziaywania.

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: dr K. Kubiak, dr A. Winiewska, dr J. Grobicki, dr P. Lewicki, mgr M. Chrzcik, mgr. A. Kochaniec
 

<< powrót do listy