NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Potrzeby jako system klasyfikacji modeli reklamowych”, realizowanego pod kierownictwem dr A. Kozłowskiej.
Na seminarium prezentacji  dokonali: dr A. Kozłowska, J. Piotrowski, O. Truszkowska, P. Milczarek, A. Krickaja, M. Karski

Porządek seminarium:

  1. dr Anna Kozłowska - Potrzeby jako system klasyfikacji modeli reklamowych
  2. Angelika Skrzypczak – Odwołanie do potrzeb przynależności i miłości w reklamie telewizyjnej: techniki oddziaływania.
  3. Jędrzej Piotrowski - Odwołanie do potrzeb biologicznych w reklamie telewizyjnej: techniki oddziaływania.
  4. Olga Truszkowska - Odwołanie do potrzeb bezpieczeństwa w reklamie telewizyjnej: techniki oddziaływania.
  5. Paulina Milczarek - Odwołanie do potrzeb uznania i szacunku w reklamie telewizyjnej: techniki oddziaływania.
  6. Anna Krickaja - Odwołanie do potrzeb samorealizacji w reklamie telewizyjnej: techniki oddziaływania.
  7. Michał Karski - Odwołanie do potrzeb poznania, estetyki i transcendencji w reklamie telewizyjnej: techniki oddziaływania.

Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: dr K. Kubiak, dr A. Wiśniewska, dr J. Grobicki, dr P. Lewicki, mgr M. Chrząścik, mgr. A. Kochaniec
 

<< powrót do listy